Digitální archiv  

Rodný dům Karla Havlíčka Borovského

Děkujeme, že jste zavítali do našeho digitálního archivu! 

Náš Památník má ve svých fondech řadu autentických dokumentů pocházejících
z 19. a 20. století. Vzhledem k jejich křehkosti tyto dokumenty sice nezpřístupňujeme fyzicky, ale díky moderním technologiím si nyní tyto texty můžete prostudovat
v digitalizované podobě (PDF). V našem digitálním archivu si také můžete prohlédnout
i hmotné předměty či přečíst soubor stále aktuálních citátů KHB z jeho nejlepších článků. 

Vyberte si příslušný dokument a přejeme příjemnou četbu:


Kniha Rodný dům Karla Havlíčka a Havlíčkovo museum v Borové (1935)

Založení muzea KHB v jeho rodném domku a jeho otevření 1931 nezůstalo bez odezvy již v meziválečné době, kdy se Památník dočkal publikace "Rodný dům KHB a muzeum v Borové (u Přibyslavi)" uspořádané Adolfem Kuntem a vydané "nákladem Havlíčkova fondu Jednoty čsl. novinářů v Praze" roku 1935.  

Najdete k četbě ZDE 


Kniha Rodný dům Karla Havlíčka a Havlíčkovo museum v Borové (1946)

Po druhé světové válce vyšla další brožura "Rodný dům Karla Havlíčka a Havlíčkovo museum v Borové (u Přibyslavě)" od Adolfa Kunta a Jana Karla Strakatého "s 9 obrázky a mapkou Turistické stezky Karla Havlíčka Borovského". Jedná se o aktualizované vydání publikace z roku 1935 s kapitolou navíc o Památníku v roce 1945.

Najdete k četbě ZDE 


Karel Havlíček Borovský: průvodce expozicí v rodném domě v Havlíčkově Borové (1986)

Stručná brožura o životě a díle KHB publikovaná jako průvodce expozicí v rodném domě KHB v Borové s čp. 163. 

Najdete k četbě ZDE


Provolání "Čechové" (1900)

Provolání komitétu pro zbudování pomníku KHB v Borové. Jedná se o výzvu k národní podpoře a sbírkám pro tento účel. Mezi předními členy komitétu mj. František Ladislav Rieger.

Najdete k četbě ZDE 


Národní noviny

Národní noviny, 1848, 30. 6., č. 64 
Národní noviny 1849, 3. 6., č. 129 
Národní noviny 1850, 18. 1., č. 17 
Národní noviny 1848, 11. 5., č. 31 

Najdete k četbě ZDE 


Národní noviny

Národní noviny 1849, 28. 3., č. 74 
Národní noviny 1849, 29.3., č. 75
Národní noviny 1849, 8. 9., č. 203

Najdete k četbě ZDE 


Vůdce Irčanů Daniel O'Connell

Málo zmiňované a známé téma, neboť KHB se zabýval mimo jiné také irským národním hnutím, viděl v něm jisté podobné ve srovnání s českým a zabýval se také přední osobností irského národa v té době.

Najdete k četbě ZDE


Krupička, Rudolf: Na život a na smrt

Vzpomínkové pásmo v divadelním/dramatickém zpracování k 80. výročí úmrtí K. Havlíčka v roce 1936 s patřičným romanticko-vlasteneckým patosem.

Najdete k četbě ZDE 


The Conversion of st. Vladimir

Anglická verze jednoho z nejslavnějších a nejpřekládanějších děl Karla Havlíčka Borovského. 

Najdete k četbě ZDE  


Výběr poezie Karla Havlíčka Borovského 

Publikováno v azbuce roku 1929, autor Ivan Frank.  

Najdete k četbě ZDE   


Studie o Křestu sv. Vladimíra 

Vydáno v azbuce roku 1929, autorem byl ukrajinský pedagog, docent dějin slovanské literatury Hryhorij Vasiljevič Omelčenko. 

Najdete k četbě ZDE


Veliká národní slavnost ku oslavě památky Havlíčkovy v Praze dne 17. a 18. května roku 1862

Originál vzpomínkové publikace k velikým oslavám KHB v roce 1862 s vyobrazením českoslovanských spolků zpěváckých na ostrově Žofínském dne 18. května r. 1862. 

Najdete k četbě ZDE


Epigramy

Úplné kapesní vydání epigramů Karla Havlíčka vydané roku 1921 brzy po založení první Republiky československé.  

Najdete k četbě ZDE


Výstava Karla Havlíčka Borovského - památky, dokumenty, literatura (1936)

Výstava otevřená v pražském Belvederu od 18. dubna do 31. července 1936, původně přenesena z Havlíčkova Brodu (1935). Obsahuje zajímavé informace o různých konkrétních předmětech z Havlíčkova života a badatelsky přínosnou bibliografii publikací o KHB do roku 1936. 

Najdete k četbě ZDE


Oslavy k uctění památky 165. výročí narození KHB (12.-14. září 1986)

Krátký průvodce slavnostmi konanými tři roky před koncem socialismu k památce Karla Havlíčka a dalších rodáků z Borové.

Najdete k četbě ZDE


Karel Havlíček Borovský: výstava památek a dokumentů (1935)

Dnes již proslavená výstava k životu, dílu a odkazu KHB, která se původně konala v Německém (Havlíčkově) Brodě v roce 1935. Pro enormní úspěch se následující rok 1936 konala v rozšířené podobě v Praze v Belvederu.

Najdete k četbě ZDE


Památník jubilejních oslav 50. výročí odhalení pomníku KHB v Kutné Hoře (1933)

Vzpomínková publikace z první republiky obsahující autentické vyjádření dobových osobností k osobě Karla Havlíčka.

Najdete k četbě ZDE


Karel Havlíček Borovský v Batelově (1971)

Působení Borovského v Batelově byla a je dodnes poměrně veřejnosti neznámá kapitola.

Najdete k četbě ZDE


Karel Havlíček Borovský 1856-1956: katalog výstavy (červen-říjen 1956)

Další velká pražská výstava k připomenutí odkazu KHB 100 let po jeho smrti. Bohužel pořádaná v těžké době 50. let, kdy komunisté uskutečňovali svůj plán přeměny společnosti "k lepšímu obrazu" a další iluzorní myšlenky, které odsuzoval již právě před sto lety Borovský jako utopii (Komunismus. Slovan, 1850).

Najdete k četbě ZDE


Poslední kozák Havlíčkův Josef Kodym (1937)

Umělecky pojaté a málo známé dílko z první republiky vázající se ke KHB. 

Najdete k četbě ZDE


Pravda má duši nesmrtelnou (1906)

Novela s patřičným vlasteneckým patosem a sentimentalismem ze začátku 20. století, jejíž hlavní postavou je osudem zkoušený Karel Havlíček. 

Najdete k četbě ZDE


Album Karla Havlíčka Borovského (1921)

Životem Karla Havlíčka prostřednictvím fotek míst, která ho zažila. Včetně Borové a Brodu, obcí nesoucích dnes jeho jméno. 

Najdete k četbě ZDE


Speciální dokumenty netýkající se přímo KHB:

Herbář Theodora Bruknera (přelom 19. a 20. století)

Herbář obsahuje přes 260 bylin, květin, kapradin apod. z okolí Havlíčkovy Borové a vůbec z našeho kraje. Bohužel dokumentace je nedokončená a nekompletní - u některých rostlin chybí popis a hlavně nikde není naspáno místo nálezu, takže dokument nelze označit za plnohodnotný herbář dle všech parametrů. Herbář je pravděpodobně zkompletováním příspěvků od žáků jednotlivých tříd, které Brukner učil během svého pedagogického působení.

Theodor Brukner se narodil roku 1877 právě v Borové. Oženil se s Hermínou, rozenou Ligaunovou, původem z Přibyslavi. Měli spolu čtyři děti. Theodor byl ve své době velmi aktivní, zejména v Chotěboři jako vlastivědný a kulturní pracovník a pedagog. Takřka celé období první republiky (1924-1937) působil jako ředitel dívčí školy v Chotěboři. Zaměřoval se na zpěv, divadlo Sokol či turistiku. Byl předsedou několika vlastivědně a umělecky zaměřených spolků. 

Najdete k četbě ZDE


Důvěrný jednací protokol 1915-1920 od Čsl. zemského četnického velitelství pro Čechy, oddíl v Chrudimi č. 12, Stanice v Borové č. 36

Dokument obsahuje záznamy o projednávaných oznámeních a případech, kterými se v daném období policisté této služebny zabývali. Obsahuje také řadu dalších zajímavých doprovodných materiálů jako plakátů, vyhlášek apod. 

Najdete k četbě ZDE


Pamětní kniha školy 1917-18 - 1930-31

Jaké události znamenaly pro borovské občany víc během prvních deseti let první republiky? Jak vnímali vyhlášení ČSR, epidemii španělské chřipky nebo jiné strasti a slasti života? To vše se dočtete v tomto historickém pramenu. Zmíněny jsou také různé oslavy, např. velkolepé výročí 100 let od narození Karla Havlíčka Borovského v roce 1921 ad. 

Najdete k četbě ZDE


Zápisy knihovní rady 1919-1945 

Zajímavé postřehy z kulturní komise a knihovní rady obce Borová popisují dějiny obce z nového úhlu a poskytují opět o něco detailnější náhled na osobnosti, které utvářely tehdejší život v obci. 

Najdete k četbě ZDE


Aktuální citáty z článků KHB:


Pohlednice a fotografie s rodištěm KHB:


Pohlednice a fotografie s podobiznou KHB:


Pamětní medaile z USA

Mezi archivními materiály našeho muzea nejsou nutně pouze psané dokumenty, což asi může leckoho překvapit. Mezi nejcennější hmotné předměty patří také pět pamětních medailí, vyrobených k různým jubileím KHB a dalším slavnostem. Začněme hnedle tou nejvzácnější. Pochází z roku 1911 a byla vyrobena v USA k příležitosti odhalení pomníku Borovského v Chicagu. Muzeu ji věnoval podle darovacího listu Zdeněk Štěrba ze Žďáru nad Sázavou. Na líci je vyražena silueta sochy i celého honosného památníku se jménem Karel Havlíček. Na dolním okraji přední strany navíc stojí ještě "Douglas Park, Chicago, Ill [zkratka pro stát Illinois, pozn. autora], 1911". Rub medaile je holý, pouze u dolního okraje nese nápis výrobce, kterým byl "Karel Malík, jeweler, 1419W.18TH.ST.[adresa ulice] Chicago". Nejen, že se taková socha jakou máme na náměstí dostala za oceán, ale také něco malého z druhé strany Atlantiku se dostalo k nám! Socha již dnes sice nestojí v Douglasově parku, ale na nábřeží jezera Michigan před velkým Adlerovým planetáriem.


Další čtyři bronzové medaile jsou již domácí výroby, první byla navrhnuta a vyrobena J. Pálavským roku 1968 jako medaile města Havlíčkův Brod za zásluhy. Přední stranu zdobí profil Karla Havlíčka a dům Havlíčkových v Brodě na náměstí, na rubu je v duchu doby znázorněna rozestavěná továrna s jeřábem a u ní erb Brodu. Třetí medaile byla vyrobena k 30ti letému výročí "osvobození Československa sovětskou armádou 1945-1975". Na rubu je erb a nápis: "Havlíčkův Brod". Čtvrtá medaile byla vyrobena pravděpodobně roku 1977 na připomenutí "700. výročí udělení městských práv Havlíčkovu Brodu 1278-1978" a přední stranu zdobí opět profil Karla Havlíčka, vystouplý mírně dopředu. Na rubu je opět erb Brodu kolem kterého jsou jména významných rodáků a komunistické hvězdy. Poslední medaile vyhotovená M. Knoblochem (nar. 1921) z blíže neznámých důvodů pravděpodobně také pro Havlíčkův Brod má na líci pouze profil KHB s daty 1821-1856 a na rubu ornament listnatého stromu, pravděpodobně lípy


Chcete nás kontaktovat a zeptat se na podrobnosti nebo se objednat na prohlídku Památníku?

Výklad na cca 45 min.; cena: 40,- Kč dospělí a 20,- Kč děti, ZTP, senioři

Rodný dům Karla Havlíčka Borovského - archiv

Havlíčkova 163, 582 23 Havlíčkova Borová

+420 569 642 123

knihovna@havlickovaborova.cz

Rodný dům Karla Havlíčka Borovského, Havlíčkova 163, 582 23 Havlíčkova Borová
 Správce webu: Ondřej Neubauer
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!